ANSVARSFRASKRIVELSE

Ansvarsfraskrivelse

Vilkår for anvendelse

Af adgang til dette websted, accepterer du at være bundet af disse web site vilkår og betingelser for brug, alle gældende love og bestemmelser, og accepterer, at du er ansvarlig for at overholde alle gældende lokale love. Hvis du ikke er enig med nogen af disse vilkår, er det forbudt fra brug af eller adgang til dette websted. De materialer, der er indeholdt i denne hjemmeside er beskyttet af gældende ophavsret og varemærkeret.

2. Brug licens

Tilladelse gives til midlertidigt for at downloade en kopi af materialet (informationer eller software) på hvordanduafinstallererenmalware.com hjemmeside til personlig, ikke-kommercielle forbigående visning kun. Dette er tildelingen af en licens, ikke en overførsel af titel, og under denne licens, ikke kan du:

ændre eller kopiere materialer;
Brug af materialer til kommercielle formål, eller for enhver offentlig display (kommercielle eller ikke-kommercielle);
forsøge at dekompilere eller foretage reverse engineering af software indeholdt på hvordanduafinstallererenmalware.com-websted;
fjerne eventuelle ophavsrettigheder eller andre proprietære notationer fra materialer; eller
overføre materialerne til en anden person eller “spejle” materialer på en anden server.
Denne licens ophører automatisk, hvis du overtræder nogle af disse restriktioner og kan opsiges af hvordanduafinstallererenmalware.com til enhver tid. Ved afslutning af din visning af disse materialer eller ved ophør af denne licens, skal du ødelægge alle downloadede materiale i din besiddelse enten i elektronisk eller trykt format.

3. FRASKRIVELSE

Materialer på hvordanduafinstallererenmalware.com websted leveres “som de er”. hvordanduafinstallererenmalware.com giver ingen garantier, udtrykt eller stiltiende, og fraskriver sig herved og negerer alle andre garantier, herunder uden begrænsning underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder eller andre krænkelse af rettigheder. Yderligere, hvordanduafinstallererenmalware.com garanterer ikke for eller fremsætter ikke erklæringer om nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålideligheden af brugen af materialerne på sin Internet hjemmeside eller på ellers i forbindelse med sådanne materialer eller på nogen websteder knyttet til dette websted.

4. begrænsninger

Under ingen omstændigheder kan hvordanduafinstallererenmalware.com eller dets leverandører holdes ansvarlig for eventuelle skader (herunder, uden begrænsning, erstatning for tab af data eller fortjeneste, eller som følge af driftsforstyrrelser,) som følge af brug eller manglende evne til at bruge materialer på hvordanduafinstallererenmalware.com Internet site, selvom hvordanduafinstallererenmalware.com eller en hvordanduafinstallererenmalware.com bemyndiget repræsentant er blevet anmeldt mundtligt eller skriftligt om muligheden for sådanne skader. Fordi nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger af underforståede garantier, eller begrænsninger af ansvar for følgeskader eller hændelige skader, kan disse begrænsninger ikke gælder for dig.

5. revisioner og Errata

De materialer, der er opført på hvordanduafinstallererenmalware.com-websted kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografisk fejl. hvordanduafinstallererenmalware.com garanterer ikke, at nogen af materialerne på sit websted, er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. hvordanduafinstallererenmalware.com kan foretage ændringer i materialerne på sit websted til enhver tid uden varsel. hvordanduafinstallererenmalware.com ikke at, nogen forpligtelse til at opdatere materialerne.

6. links

hvordanduafinstallererenmalware.com har ikke gennemset alle de websteder knyttet til sin Internet-hjemmeside og er ikke ansvarlig for indholdet af en sådan linket hjemmeside. Medtagelsen af et link indebærer ikke godkendelse af hvordanduafinstallererenmalware.com af webstedet. Brug af en sådan linket web hjemmeside er på brugerens egen risiko.

7. webstedet vilkår for brug ændringer

hvordanduafinstallererenmalware.com kan revidere disse vilkår for anvendelse af sit websted til enhver tid uden varsel. Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af den aktuelle version af disse vilkår og betingelser for brug.

8. gældende lov

Ethvert krav vedrørende hvordanduafinstallererenmalware.com hjemmeside er underlagt lovgivningen i staten i Delhi, Indien uden hensyn til konflikt af lovbestemmelser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *